Инсталация за производство на етерични масла

Описание

Всяка дестилационна инсталация за производство на етерични масла е съчетание от няколко основни апарата.
1. Дестилационен казан
Апарат за извличане на етерични масла. От обема на дестилационния казан зависят останалите апарати в инсталацията.
2. Кожухотръбен топлообменник
Използва се за охлаждане на парите от дестилационния казан, съдържащи етерично масло.

3. Кохобационна колона
Служи за извличане на етерични масла от дестилационните води.

4. Флорентински съд
Служи за разделяне на етеричното масло от дестилационните води.